Alte
Servicii

Infiintari societati comerciale si alte servicii privind Registrul Comertului

  • Infiintari societati, sedii permanente, puncte de lucru, filiale
  • Modificari/Actualizari ale datelor societatii la Registul Comertului

Diverse Raportari catre diferite institutii

  • Rportari periodice catre ANRE
  • Rportari periodice catre BNR
  • Rportari periodice catre INS (raportari statistice)

Servicii DITL

  • Intocmirea documentatiei privind declararea proprietatilor la DITL
  • Informatii privind obligativitatile de declarare a proprietarilor de bunuri imobile si mobile
  • Inregistrarea si declararea reevaluarilor imobilelor
  • Servicii transfer dosar
  • Colectarea sumarului de plata si informarea clientului